Vyberte stránku

Řešení pro parkování v městských aglomeracích

E-parkovani.cz pomáhá řešit organizaci dopravy a parkování ve městech.
Řidiči nacházejí vhodná parkovací místa bez zbytečného bloudění městem pomocí internetové aplikace. Aplikace e-parkovani.cz on-line vyhodnocuje volné parkovací kapacity. Informuje řidiče o aktuálním stavu parkovacích kapacit a spolehlivě naviguje na vybrané parkoviště. Prostřednictvím aplikace lze zaplatit parkovné a nabít elektromobil na veřejných nabíjecích stanicích na území města.

Pro sběr dat o volných parkovacích kapacitách používáme kamerový systém, případně lze využít stávající nainstalované technologie pro řízení parkování (čidla ve vozovce, měřiče průjezdů).

Jaký je postup zavádění e-parkovani?

 • Vypracujeme studii proveditelnosti a stanovíme cíle zlepšení dopravy ve městě.
 • Provedeme pasportizaci parkovacích míst na území města (počty, vyhrazená stání, placená a neplacená místa, značení a vybavení parkovišť, napojení na obslužné komunikace).
 • Analýzou dopravy v klidu navrhneme nejvhodnější způsob automatizace sledování parkovišť, vyhodnotíme získaná data (čas a  sezónnost parkování, obsazenost jednotlivých míst, doba stání vozidel, požadavky na elektromobilitu atd.).
 • Nainstalujeme zařízení pro on-line monitoring vybraných parkovišť.
 • Navrhneme dopravní navigační systém a zajistíme jeho instalaci.
 • Monitoring a vyhodnocování pilotního projektu.
 • Spuštění mobilní aplikace e-parkovani , případně integrace do stránek města.

Přínosy e-parkovani.cz:

 • lepší organizace dopravy, jasná a přehledná navigace řidičů na volná parkoviště,
 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců,
 • podpora elektromobility a zlepšení životního prostředí,
 • usnadnění výběru poplatků za parkování pomocí bezkontaktních plateb,
 • podpora konceptu park and ride (P+R),
 • podklad pro plánování rozvoje dopravy a investic ve městě.

Pro koho je služba e-parkovani.cz určena:

 • turisticky atraktivní místa s velkým počtem přijíždějících návštěvníků,
 • sídliště a městské zóny,
 • odstavná parkoviště na okrajích měst,
 • nákupní a logistická centra,
 • sportovní haly a zařízení,
 • průmyslové areály a parkoviště pro zaměstnance
 • zoologické zahrady, parky, atd.

Řešíte podobný problém?

Obraťte se na nás:

+420 608 866 306      |      mdpgeo@mdpgeo.cz

MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202
763 26 Luhačovice

+420 608 866 306
mdpgeo@mdpgeo.cz